Stowarzyszenie Motyl
Na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Śpiewoterapia (terapia śpiewem), jeśli dotyczy popisów wokalnych dla i przed słuchaczami, posiada wartości terapeutyczne tkwiące nie tylko w samej muzyce, ale i w kontekście sytuacyjnym, w którym jest ona słuchana czy wykonywana. Istotnym jest tu kontakt społeczny w relacji wykonawca – odbiorca, gdzie wartością dla wykonawcy - osoby niepełnosprawnej jest nie tylko samo zaśpiewanie, ale niewerbalne porozumienie z publicznością. Satysfakcja z tego, że się jest słuchanym, często podziwianym i oklaskiwanym, stanowi bardzo ważny aspekt wzmacniania własnej psychiki, kompensacji życiowych trudności i doraźnego efektu radości i satysfakcji. W nurcie wychowawczym terapii przez sztukę, w tym wypadku przez śpiewanie, chodzi o złagodzenie odczuwanych skutków kalectwa, poprawę samopoczucia. „Dobre samopoczucie - jak pisze Wita Szulc - to jednak nie tylko wskaźnik zdrowia, to jeszcze komponent i główny wyznacznik jakości życia”.

Jednym z założeń Stowarzyszenia MOTYL jest „równość podmiotowa” pomiędzy „opiekunami” i „podopiecznymi”, między „terapeutami” jakimi jest zespół realizatorów występów (ale także publiczność) a „klientami” - niepełnosprawnymi wykonawcami. Profesor Wojciechowski omawiając relację „równości podmiotów” występującą w terapii przez twórczość, przytacza refleksję J. Vaniera: „Właściwie nie wiadomo, kto w tym procesie jest terapeutą”. Jako realizatorzy prezentacji artystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od wielu lat obserwujemy i potwierdzamy, że ta nasza „terapia” jest działaniem w obu kierunkach. Obydwa podmioty spotkań estradowych – organizatorzy, współwykonawcy koncertów i publiczność z jednej strony, oraz niepełnosprawni wokaliści z drugiej - są dla siebie wzajemnie terapeutami i pacjentami.

Od trzech lat w działa przy Stowarzyszeniu MOTYL chór integracyjny WAŁBRZYCH GOSPEL CHÓR, który spełnił nasze dążenia do autentycznej INTEGRACJI w ramach spotkań, warsztatów i koncertów. W chórze śpiewają wraz z osobami niepełnosprawnymi ich rodzice, opiekunowie – wolontariusze, nauczyciele i uczniowie. Warto posłuchać i zobaczyć!

CO NOWEGO?
GaleriON 2018 za nami

Po raz piąty udało się... Tym razem przy współpracy z Markiem - dyrektorem CK w (...)

więcej

Dodano: 28 grudnia 2018

NAJBLIŻSZY KONCERT

NOWE GALERIE
KONTAKT
  • Stowarzyszenie "Motyl"
  • na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
  • jkarminski@stowarzyszeniemotyl.org
STOWARZYSZENIE
SYMBOLLIKA
  • Stowarzyszenie "Motyl"
  • Nr KRS: 0000194732
  • jkarminski @ stowarzyszeniemotyl.org